Showing all 20 results

กู๊ดไลฟ์เกลือป่นลดโซเดียม 250กรัม

$ 10.00

คุณสมบัติ : เกลือบริโภคโซเดียมต่ำเสริมไอโอดีน ยี่ห้อ Les-so พัฒนาสูตรโดยสถาบันวิจัยโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเกลือที่่ลดปริมาณโซเดียมลง 60 % ด้วยการใช้เกลือโพแทสเซียม ทดแทนโซเดียม มีคุณสมบัติเด่น ในการช่วยลดความดันโลหิต เหมาะกับผู้ห่วงใยสุขภาพ และผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตสูง

กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ 200 มล.

$ 13.00

กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% 200 มล. กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% เมื่อเทียบกับน้ำจิ้มไก่สูตรปกติ พร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียมเพื่อคงรสเค็ม และมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตได้ อีกทั้งใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอลทดแทนน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพผู้มีปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง – น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% – ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด – ใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอลทดแทนน้ำตาล – ทดแทนด้วยเกลือโพแทสเซียมเพื่อคงรสเค็ม – เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้มีปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง

กู๊ดไลฟ์ น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย 200 มล.

$ 13.00

กู๊ดไลฟ์ น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย สูตรลดน้ำตาล 50% และลดเกลือโซเดียม 45% 200 มล. กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย สูตรลดน้ำตาล 50% และลดเกลือโซเดียม 45% เมื่อเทียบกับน้ำจิ้มบ๊วยเจี่ยสูตรปกติ พร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียมเพื่อคงรสเค็ม และมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตได้ อีกทั้งใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอลทดแทนน้ำตาล เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพผู้มีปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง – น้ำจิ้มบ๊วยเจี่ย สูตรลดน้ำตาล 50% และลดเกลือโซเดียม 45% – ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด – ใช้สารให้ความหวานซอร์บิทอลทดแทนน้ำตาล – ทดแทนด้วยเกลือโพแทสเซียมเพื่อคงรสเค็ม – เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ ผู้มีปัญหาเบาหวาน โรคอ้วน และความดันโลหิตสูง

กู๊ดไลฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ 200 มล.

$ 13.00

กู๊ดไลฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ 200 มล. กู๊ดไลฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และลดโซเดียม 45% เมื่อเทียบกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรปกติ ซึ่งโซเดียมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อันนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือด พร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียม เพื่อคงรสเค็มและมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตเหมาะกับผู้รักสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตอยู่แล้ว – น้ำจิ้มสุกี้ – ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี – สูตรลดน้ำตาล 25% และลดโซเดียม 45% – ทดแทนรสเค็มด้วยเกลือโปแตสเซียม – ช่วยลดความดันโลหิตเหมาะกับผู้รักสุขภาพ

กู๊ดไลฟ์ ซอสปรุงรสถั่วเหลือง 200 มล.

$ 13.00

กู๊ดไลฟ์ ซอสปรุงรสถั่วเหลือง 200 มล. กู๊ดไลฟ์ ซอสปรุงรสถั่วเหลือง สูตรลดโซเดียม 40% ซึ่งโซเดียมเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อันนำไปสู่โรคอัมพฤกษ์อัมพาต และโรคหัวใจขาดเลือด พร้อมทดแทนด้วยเกลือโปแตสเซียม เพื่อคงรสเค็มและมีคุณสมบัติเด่นช่วยลดความดันโลหิตเหมาะกับผู้รักสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือผู้มีปัญหาโรคความดันโลหิตอยู่แล้ว – ซอสปรุงรสถั่วเหลือง – ผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพดี – ลดโซเดียม 40% เมื่อเทียบกับซีอิ๊วสูตรปกติ – ทดแทนรสเค็มด้วยเกลือโปแตสเซียม – ช่วยลดความดันโลหิตเหมาะกับผู้รักสุขภาพ

กู๊ดไลฟ์ น้ำปลาแท้ 200 มล.

$ 13.00

กู๊ดไลฟ์ น้ำปลาแท้ สูตร ลดโซเดียม 40% 200 มล. กู๊ดไลฟ์น้ำปลาแท้สูตรลดโซเดียม 40% ผลิตจากปลากะตักชั้นดี ลดโซเดียมลง 40 % เมื่อเทียบกับน้ำปลาสูตรปกติ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค กู๊ดไลฟ์เลือกวิธีการคงความเค็มด้วยเกลือโปแตสเซียม ซึ่งเป็นเกลือชนิดเดียวกับที่พบในผักและผลไม้ ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง – น้ำปลาสูตรลดโซเดียม 40% เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค – คงความเค็มด้วยเกลือโปแตสเซียม – ดีต่อสุขภาพ ลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง – ผลิตด้วยวิธีการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานทุกขั้นตอน

โกโก้คีโต

$ 17.00

1. โกโก้แท้ 100% /ขนาด150g
2. โกโก้ชา /ขนาด180g
3. โกโก้มอคโช่ /ขนาด180g
4. โกโก้ริช /ขนาด200g

น้ำพริกสูตรคีโต

$ 13.00

🌟น้ำพริกแห้งน้ำหนักสุทธิ 80 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์)