Showing all 16 results

โกโก้คีโต

$ 17.00

1. โกโก้แท้ 100% /ขนาด150g
2. โกโก้ชา /ขนาด180g
3. โกโก้มอคโช่ /ขนาด180g
4. โกโก้ริช /ขนาด200g

น้ำพริกสูตรคีโต

$ 13.00

🌟น้ำพริกแห้งน้ำหนักสุทธิ 80 กรัม (ไม่รวมน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์)