นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้า

นโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้าของ ThaishopWholesale คุณสามารถตรวจสอบนโยบายการคืนสินค้าได้จากสัญลักษณ์ด้านล่างที่จะปรากฏในหน้าแสดงสินค้า ซึ่งระยะเวลาที่คืนสินค้าได้จะนับจากวันที่คุณได้รับสินค้า (รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ด้วยเหตุผล : สินค้ามีตำนิจากการผลิต , สินค้าผิด ไม่ถูกต้อง , สินค้าสูญหาย , สินค้าไม่ได้รับไม่ครบถ้วน , สินค้าปลอมเลียนแบบ , สินค้าหมดอายุ 

หมายเหตุ 

  1. สินค้าที่สามารถคืนเปลี่ยนได้  ต้องมีสัญลักษณ์ในหน้าแสดงสินค้า : สินค้ามีตำนิจากการผลิต , สินค้าผิด ไม่ถูกต้อง , สินค้าสูญหาย , สินค้าไม่ได้รับไม่ครบถ้วน , สินค้าปลอมเลียนแบบ , สินค้าหมดอายุ 
  2. สินค้ายกเว้นที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการคืนสินค้า หมายถึง ในหน้าแสดงสินค้า จะไม่ปรากฏ สัญลักษณ์ “ สามารถคืนเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ” จะไม่สามารถคืนสินค้าได้.
  3.  การคืนสินค้าได้ บางชิ้นอาจมีการรับประกันเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือผู้ผลิต หากสินค้าชิ้นนั้นเลยระยะเวลาการรับประกันของ ThaishopWholesale แล้วคุณสามารถติดต่อผู้ขายหรือผู้ผลิตโดยตรงได้จากรายละเอียดที่ระบุในใบรับประกันสินค้าที่แนบมากับบรรจุภัณฑ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ใน. กล่องข้อความ www.ThaishopWholesale.com